Rauarikas vesi majapidamises – kuidas sellega hakkama saada?

Eesti põhjavee üks levinumaid probleeme on suur raua- ja mangaanisisaldus. Eriti on kimpus sellega Lõuna-Eesti elanikud, sest joogiveeks kasutatakse looduslikult suure rauasisaldusega Devoni liivakivi kihtides paiknevat põhjavett.

Perekonnad, kelle majapidamised pole ühisveevärgiga liitunud, seisavad pahatihti silmitsi roostese ja ebameeldivalt lõhnava joogiveega, sest nende vesi ei ole läbinud veepuhastuse etappe ning seetõttu ei vasta vee kvaliteet ka nõuetele. Peamiselt valmistab selline probleem peavalu just maapiirkondades elavatele inimestele.

Kuigi selline vesi ei ohusta otseselt kellegi tervist, tekib õhuga kokku puutudes joogivette pruunikas sade, mis põhjustab palju pahandust: ummistab ning rikub kodumasinaid, määrib valge pesu oranžikas-kollaseks ning garanteerib uue värvitooni ka blondidele juustele. Ebameeldiv lõhn soojale veele tekib tänu kuumaveeboileritele, milles rauasade saab settida ning kasvama hakata.

Miridoni müügiinsener Alo Libek selgitas: „ Joogivee kvaliteet ei tulene ainult põhjavee kvaliteedist, vaid oluline on ka kaevude olukord. On ilmselge, et poolamortiseerunud puurkaevudest või siis vanadest salvkaevudest, kus pinnavesi immitseb kaevu, pole võimalik kvaliteetset joogivett saada.“

Miridonis ei imestata, et iga-aastane Hajaasustuse programm, mille raames on võimalik riigi ja kohaliku omavalitsuse toel rajada uus veesüsteem, maal elavate inimeste seas nii populaarne on. Ühtlasi soovitakse tähelepanu pöörata ka sellele, et koduse veevärgi planeerimisel on mõistlik koheselt mõelda ka veepuhastusseadmete soetamisele.

miridon_veepuhastusseadmed_müügiinsener_Alo_Libek
Miridon OÜ müügiinsener Alo Libek näitamas kodusesse majapidamisse mõeldud veepuhastusseadmeid

Miridon OÜ, kes tegeleb joogi- ja tarbevee puhastusseadmete müügi, paigalduse ja hooldusega ning läheneb iga kliendi probleemile personaalselt, pakub nii väike- kui ka suurtarbijatele kaasaegseid ning kvaliteetseid lahendusi. Raua eemaldamiseks on olemas Miridonil erinevate filtermaterjalidega seadmed, millega eemaldatakse veest rooste, hägusus, mõõdukas koguses ebameeldiv mädamuna lõhn ning mangaan, mis sadenedes jätab pindadele musta ja kleepuva olluse.

Kuidas valida sobiv veepuhastusseade?

Veepuhastusseadme valik sõltub mitmest asjaolust: esiteks, kui suur on majapidamises veetarbimine ning teiseks, millised on joogivee näitajad. „Veepuhastamine on nagu arstil käik – kõigepealt analüüsid ja siis ravi. Ning seetõttu tuleb sobiva veepuhastusseadme valikul alustada veeproovi võtmisest,“ täpsustas Alo Libek.

„Tarbimise ja analüüsi vastuse põhjal saame pakkuda oma klientidele sobivaid filtreid,“ rääkis Miridoni müügiinsener. „Kui tegemist on pelgalt rauarikka ehk rahvakeeli roostese veega, saame pakkuda üht veepuhastusseadet, aga kui joogivesi on lisaks liigsele rauasisaldusele ka kare, tekitades katlakivi, saame pakkuda hoopis teistsugust lahendust.“

„Paljude jaoks tundub joogivee kvaliteet ületamatu probleemina, kuid tegelikult piisab kvaliteetse vee saamiseks tihti õigete veepuhastusseadmete valikust,“ lisas Alo.

Sobiva filtersüsteemi leidmisel nõustab klienti Miridoni müügipersonal ning paigaldamisel on abiks ettevõtte paigaldusmeeskond.

+372 5044598
miridon@miridon.ee

www.miridon.ee