Lõhnaeemaldus

Raua ja väävelvesiniku eemaldus lõhnaeemaldus Miridon veetöötlusseadmed

Kui veel on ebameeldiv „mädamuna lõhn“, siis sisaldab vesi gaasilist väävelvesinikku.

Enamus väävelvesiniku eemaldamise meetodeid põhinevad gaasilise väävelvesiniku oksüdeerimisel tahketeks väävliühenditeks, mida on võimalik filterseadmetega veest välja filtreerida.

Levinuim meetod H2S eemaldamiseks on survevaba aeratsioon. Meetod eeldab vee ja aereerimisõhu suurt kokkupuutepinda ning on efektiivne eelkõige väiksema väävelvesiniku sisalduse korral (kuni 2 mg/l).

Suure H2S sisalduse ja suure tarbimise korral (tööstuslikud või munitsipaaltarbijad) on võimalik kasutada filterseadmetele eelnevalt keemilist oksüdeerimist, nagu näiteks naatriumhüpokloriidi doseerimine.

Kui tarbimine on väike (näiteks eramajad), H2S kontsentratsioon ei ole suur ja vee pH on üle 6,8, saab H2S sisaldust oluliselt vähendada ka „greensand“ tüüpi rauaeemaldusfiltrite abil.