Miridon OÜ digitaliseerimise teekaardi elluviimine

Miridon Oü sai toetuse projektile, mille eesmärgiks on digitaliseerida ettevõtte põhi- ja tugiprotsessid ning likvideerida digitaliseerimise teekaardis välja toodud probleemid ja kitsaskohad läbi teekaardis soovitatud tegevuste.
Otsime lahendusi ettevõtte tegevuste automatiseerimiseks, digitaalsete tehnoloogiate ja robotite kasutusele võtmiseks.
Projekti on rahastanud Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.
Projekti kogumaksumus on 502 034 EUR, millest toetus 247 751,20 EUR.