Veeanalüüsid

Miridoni veelabor on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt ning vastab EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuetele kui katselabor vee keemiliste ja mikrobioloogiliste analüüside valdkonnas. Meie proovivõtjad on atesteeritud ja omavad vajalikke tunnistusi. 

Miridoni veelabor tagab kõikide tegevuste erapooletu läbiviimise ning kohustub hoidma tellimuste täitmise käigus kliendilt saadud informatsiooni konfidentsiaalsena, välja arvatud informatsiooni, mis on: 

  • avalikustatud kliendi enda poolt; 
  • esitatakse Eesti Akrediteerimiskeskusele akrediteerimise käigus (kliendi andmed võivad sattuda akrediteerimise  protsessi käigus juhuvalimisse); 
  • avalikustatud kliendi nõusolekul. 

 

Veelabori teenused

Meie juurde on oodatud vee kvaliteeti testima nii era- kui ärikliendid. Teostame põhjalikke ja usaldusväärseid veeanalüüse, olgu vajaduseks koduse joogivee või toidukäitlejale mõeldud või hoopis veekeskuste basseinivee kontroll.  Kasutame kaasaegseid meetodeid ja seadmeid, et tagada tulemuste tõepärasus. 

Oleme akrediteeritud joogi-, põhja- ja basseinivee analüüsimiseks ning omame pikaaegse kogemusega personali. 

Keemiliste analüüside parameetrid

pH Vaba kloor/jääkkloor Kaalium
Elektrijuhtivus Seotud kloor Naatrium
Lõhn, maitse * Oksüdeeritavus Kaltsium
Värvus Leelisus Magneesium
Hägusus Nitrit Fluoriid
Raud Ammoonium Kloriid
Mangaan Nitraat Sulfaat
Üldkaredus

* Meetod ei ole akrediteeritud

Mikrobioloogiliste analüüside parameetrid

Kolooniad 22 °C Coli-laadsed Staphylococcus aureus
Kolooniad 37 °C Enterokokid Legionella pneumophilia *
E.coli Pseudomonas aeruginosa

* Meetod ei ole akrediteeritud

Pakume atesteeritud proovivõtja teenust üle Eesti. 

Küsi personaalset pakkumist! 

 

Analüüsitulemuste selgitamine 

Me ei jäta oma kliente keeruliste protokollidega omapead, vaid vajadusel selgitame veeproovide tulemusi põhjalikumalt. Oleme nõu ja jõuga abiks, kui mõni testitud parameeter omab etteantud normist* kõrvalekallet ning vajab likvideerimist.

*Sotsiaalministri määrus nr 61 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded” 

* Vabariigi Valitsuse määrus nr 80 “Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele” 

 

Vajaduspõhine nõustamine lahenduse leidmiseks

Boonuseks on meil ettevõttes olemas veealaste teadmistega spetsialistid, kellega kliendil on võimalik erinevate probleemide korral konsulteerida ning sobivad lahendused leida. 

Kuidas võtta veeproovi?

Enne veeproovi võtmist tutvu kindlasti juhendiga. 

  • Joogivee/kraanivee proovide võtmise juhend.
  • Vaata proovi võtmise õppevideot (keemilised parameetrid). 

 NB! Mikrobioloogia määramiseks on vajalik steriilse taara olemasolu. Pudelid saad meie Tartu või Tallinna esindusest. 

 

Küsi hinnapakkumist veeanalüüsidele ja/või veeanalüüsi võtmise teenusele!