Teenused

Teeme veetöötlusjaamade projekte komplektsuses: üldehitus, veetöötlusseadmed, juurdepääsutee ja piirdeaed, vee- ja kanalisatsiooni ühendused.
Paigaldame veetöötlusseadmeid PVC-U, PE või PP torumaterjaliga. Roostevaba torumaterjaliga paigaldustöid teostame allhanget kasutades.
Lihtsamaid veeanalüüse oma seadmete töö kontrolliks teostame oma laboris. Meil on olemas atesteeritud veeproovivõtjad, kes viivad kliendi vee kontrollimiseks atesteeritud laboratooriumitesse.
Komplekteerime veetöötlusseadmeid vastavalt kliendi veeanalüüsile, vee tarbimise iseloomule ja kliendi vajadustele.
Rajame veetöötlusjaamu alates projekteerimisest kuni puhastatud vee analüüside teostamiseni.
Nõustame kliente, kellel on probleeme tarbeveega või tehnoloogilise veega.
Teostame uuringuid ja katseid, et leida kliendile sobivaim veetöötlus.
Hooldame ja remondime kõiki meie tarnitud seadmeid ja jõudu mööda ka muid veetöötlusseadmeid.
Määrame veetöötlusseadmete töö parameetreid ja anname nõu nende parendamiseks.

Madsa veetöötlusjaam