Kuidas võtta kraanist vett analüüsimiseks?

  • Võta puhas 0,5-liitrine siltideta plast- või klaaspudel. Soovitav on vältida karastusjookide pudeleid.
  • Märgista pudel proovivõtu koha (puurkaev, salvkaev, veevärk), kontaktandmete ja proovivõtu ajaga.
  • Tee kraan lahti ja lase veel joosta 5 minutit.
  • Loputa pudelit ja pudelikorki voolava vee all 2-3 korda.
  • Proovivõtmise ajal vooluhulka mitte muuta.
  • Pudelit täites ära mine pudeliga kraanile pihta (oht saastumiseks).
  • Täida pudel kuni korgini veega, tehes kindlaks, et seintele ega korgi alla ei jää õhumulle.
  • Võimalusel säilita proovi jahedas ja pimedas.
  • Toimeta proov esimesel võimalusel Miridoni Tartu või Tallinna laborisse.

Nõuded joogiveekvaliteedile on reguleeritud Sotsiaalministri määruses nr 82, 31.07.2001 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“

Vaata all olevast videost lähemalt, kuidas võtta kraanist vett analüüsimiseks?