Veeanalüüs

Enne veepuhastusseadme soetamist on soovituslik teha veeanalüüs, et selgitada välja probleem ning vastavalt sellele saame pakkuda sobiliku veepuhastusseadme.

Vee karedust ning raua sisaldust on võimalik lasta mõõta meie Tartu ja Tallinna kontorites. Esimene analüüs, mis tehakse seadme valiku jaoks (raud, karedus, mangaan), on tasuta.

Miridon veeanalüüs teostamine

Miridoni laboris on võimalik lasta mõõta 40 veeparameetrit, millest igapäevasemad on:
– raud
– karedus
– mangaan
– pH
– elektrijuhtivus
– kloor
– kloriid
– silikaat

Lisaks määrame ka doseeritavate kemikaalide sisaldusi, mikroorganismide arvukust ja põhilisemaid reoveeparameetreid (KHT, Nüld, Püld ja Heljuv aine).

Mõõdetavate parameetrite ja hindade info saamiseks kirjuta labor@miridon.ee