Tehtud tööd

Loetelus on esitletud ainult viimased suuremad teostatud objektid.

  • Helme valla veepuhastusjaamade rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd, tellija AS Valmap Grupp, teostamise aeg aprill 2012 kuni detsember 2013;
  • Toila aleviku veetöötlusseadmete tarne ja paigaldus, tellija OÜ Scandec Ehitus, teostamise aeg august kuni detsember 2013;
  • Tartu, Meeksi ja Rõngu valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimis-ehitustööd, tellija AS Emajõe Veevärk, teostamise aeg märts kuni oktoober 2013;
  • Kehtna valla Lelle, Ingliste ja Lokuta veetöötlusjaamad, tellija Kehtna Elamu OÜ, teostamise aeg juuli kuni märts 2013;
  • Ida-Viru Keskhaigla veetöötlusseadmed, tellija SA Ida-Viru Keskhaigla, teostamise aeg september 2012 kuni mai 2013.