Miks kasutada vihmavett?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kuidas kasutada vihmavett?

on oluline muuta oma igapäeva harjumusi nii, et me kasutaks puhast joogivett targalt. Näiteks haljasalade niisutuseks sobib ideaalselt varem kogutud sademevesi. See aitab säästa veevarusid joogi- ja toiduvalmistamiseks. Oluline on veel märkida, et vee-ettevõtted peavad kinni pidama neile Keskkonnaministeeriumi poolt kehtestatud joogivee kasutamise mahust. Ette antud limiite ei tohi ületada, sest need tuginevad teaduslikel uuringutel ja ületamise korral võib kogu piirkonna põhjavee kasutamine joogiveena ohtu sattuda. Ühisveevärgi süsteemide ehitamisel on arvestatud nende limiitidega ja esmatähtis on kõigile elanikele tagada joogivesi.