Miridoni veelabor läbis akrediteerimise visiidi

Miridoni veelabor läbis hiljuti akrediteerimise visiidi.

Konfidensiaalsuse avaldus

Miridoni veelabor kohustub hoidma tellimuste täitmise käigus kliendilt saadud informatsiooni konfidentsiaalsena, välja arvatud informatsiooni, mis on:

  • avalikustatud kliendi enda poolt;
  • esitatakse Eesti Akrediteerimiskeskusele akrediteerimise käigus; (Kliendi andmed võivad sattuda atesteerimise  protsessi käigus juhuvalimisse);
  • avalikustatud kliendi nõusolekul.