Miridoni Digitaliseerimise Teekaart

Miridon OÜ sai toetust Digitaliseerimise Teekaardi toetusmeetmest. Projekti raames koostati digitaliseerimise teekaart. Toetuse suuruseks oli 11 060 eurot, projekti toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.