Kraanivesi võib sisaldada MIKROORGNISME!

Kraanivesi võib sisaldada MIKROORGANISME 🦠🧐, mis mõjutavad Sinu ja Su pereliikmete tervist.

Kas oled veendunud, et vesi Sinu kodus on puhas ja ohutu?

Vee-ettevõtja vastutab ühisveevärgist tuleva vee kvaliteedi eest üldjuhul* liitumispunktini ja erakaevu omanik enda kinnistusisese torustiku eest täielikult ise.

👊 Võta vastutus enda ja pere tervise eest. Testi vett ja saa turvatunne.

Ära jää ootama tagajärgi!

Too veeproov Miridoni VEELABORISSE 🧪 ja me teostame esialgsed mikrobioloogia uuringud.

Teenus on tasuline.

🚀 Saada päring: www.miridon.ee

🏡 Tule kontorisse: Tartu või Tallinn

Oleme Sulle nõu ja jõuga abiks! 🙂

#miridon #puhasvesi #tervislikelu #veekvaliteet

* Vastavalt sotsiaalministri määrusele 61 „Joogivee kvaliteedi-ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“ vastutab joogivee käitleja ehk vee-ettevõte veekvaliteedi eest tarbijale kättesaadavas kohas (nt köögikraan) ainult juhul, kui vee-ettevõte ja tarbija ei ole kokku leppinud teisiti või vee-ettevõte ei suuda tõendada, et joogivee mittevastavust kvaliteedinõuetele põhjustab tarbimiskoha veevärk.

Mikroobid sinu kraanivees