Demineraliseeritud vesi

Demineraliseeritud vesi on puhas vesi, mis ei sisalda lahustunud aineid (soolasid, metallide ja mittemetallide ioone). Demineraliseeritud vee elektrijuhtivus on väga väike, alla 10 micS/cm.

Pakume demineraliseeritud vett klientidele, kellel on väike demineraliseeritud vee vajadus ja kes seetõttu ei soovi investeerida veetöötlusseadmetesse.

Pakume pöördosmoosseadet läbinud vett ja „mixed-bed“ tüüpi ioonvahetusseadet läbinud vett. Vett saab toota kliendi toodud taarasse või meie poolt 35 liitrisesse kanistrisse.