Miks on vaja veepuhastusseadmeid regulaarselt hooldada?

Veepuhastusseadme soetanud inimesed harjuvad ruttu mugavusega – enam ei pea pesu pestes muretsema valge pesu määrdumise, klaasidele tekkivate valgete laikude ega ka dušinurga küürimise pärast. Kuna seade toimetab üsna iseseisvalt ja automaatselt, siis kiputakse unustama, et veepuhastusseade kusagil üldse olemas on.

Paraku vajavad kõik seadmed aeg-ajalt põhjalikumat hooldust ja puhastamist ning erandiks pole ka veepuhastusseadmed. Seadme kontrolleris on kõige haavatavamateks kohtadeks injektorid, klapid ning kanalid, mille kaudu vesi liigub ning mis on väga väikese läbimõõduga. Just neid peab regulaarselt puhastama ja oluline on siinkohal, et hooldustöid teeks pädev hooldustehnik, kuna ise veepuhastusseadet puhastama hakates võib seadme sootuks rikkuda. Regulaarse hoolduse käigus vaatab Miridoni hooldustehnik veepuhastusseadmetele lisaks üle ka kogu maja veesüsteemi, kuna need on omavahel otseselt seotud.

Miridon-rauaeemaldus-veepehmenduseade-veepuhastuseadmed

Hooldamata jätmine lõhub seadme

Kui seadmeid regulaarset ei puhastata, ummistuvad kanalid ning tagasipesuks kasutatav lahus ei käi enam läbi seadme, klapid ei avane ega sulgu lõpuni ning tulemuseks on juba tunduvalt kulukam juhtkontrolleri vahetus. Sama on ka maja veesüsteemiga – kui ei vahetata eelfiltreid ega kontrollita hüdrofoori, ei tee veepuhastusseadmed korralikult tagasipesu ja tulemuseks on mittekvaliteetne vesi ja halvimal juhul puurkaevupumba või veeautomaadi läbipõlemine.

Põhjavee kvaliteet võib samuti ajas muutuda ja seetõttu tehakse hoolduse käigus objektil ka veeproovid, et vajadusel teha programmis vajalikud muudatused.

Kui tihti peaks veepuhastusseadet hooldama?

Soovitame hooldust teha kord aastas. Korralise hoolduse läbiviimine annab Miridoni spetsialistidele hea ülevaate klientide seadmete probleemidest. Miridon kasutab seadmete seisukorra jälgimiseks hooldusprogrammi, mis annab ülevaate objekti peamistest murekohtadest ja vajaminevatest töödest ning kui kliendil tekib küsimusi, saame talle alati infot anda.

Kuna sageli kipub korralise hoolduse tellimine igapäevases elurütmis ära ununema, siis soovitame oma klientidel (nii eratarbijatel kui ettevõtetel) sõlmida meiega hoolduslepingud, mille alusel võtame kliendiga õigel ajal ise ühendust ja teeme hoolduse ära. See pakub klientidele lisakindlustunnet, et nad pole oma muredega üksi jäetud. Olgu mainitud, et leping kohustab meid reageerima lühikese aja jooksul. See näitab, et mitte ainult suured ettevõtted pole kõige tähtsamad, vaid hoolime ka eratarbijatest.

Veepuhastusseadmed pole väike investeering, mistõttu peab seadmeid korrapäraselt hooldama, sest ainult sellel moel pikeneb seadmete eluiga.

Kui tekkis lisaküsimusi või soovite tellida hooldusteenust, siis kirjutage meile miridon@miridon.ee või tellige hooldus siit!

Rohkem infot veepuhastusseadmete kohta vaata: www.miridon.ee