Labori veetöötlus

Pakume veetöötlusseadmeid laboratooriumite, uurimisasutuste ja meditsiinitööstuse tarbeks väikeses koguses ülipuhta vee tootmiseks vastavalt kvaliteeditüübile ASTM tüüp I, II ja III.
Seadmed on kompaktsed, varustatud täisautomaatse juhtkontrolleriga, tootlikkused on 1 – 14 liitrit minutis.

Projekteerime ja paigaldame ülipuhta vee tootmise, kogumise ja jagamise süsteeme, torustikke ning ringlussüsteeme.

Ultrapuhta vee tootmise süsteem