Rauaeemaldus – suurtarbija

Raua-ja-mangaanieemaldusseadmed-Helme-asulas-1

Rauaeemaldussüsteemide valikul on kõige oluline valida õige filtreerimiskiirus. Filtreerimiskiirus tähendab seda, kui kiiresti võib puhastatav vesi liikuda läbi filtermaterjali kihi. Selleks, et filterseade korralikult töötama hakkaks, peab filtreerimiskiirus läbi filtermaterjali kihi olema 6-8 m/h. Et raua sadestamise protsessi kiirendada, on vajalik enne filtreid tõsta vee oksüdeerivat potensiaali. Selleks võib vett aereerida või lisada sobivat kemikaali. Vees lahustunud raud oksüdeerub rauasademeks ning filtreeritakse filtermaterjali. Oluline on sobiva läbipesuvee hulga ja läbipesu voolukiiruse valik.

Filtermaterjal valitakse vastavalt veeanalüüsile, soovitud lõpptulemusele ja veetarbimisele. Enimkasutatud filtermaterjal on mangaandioksiidi sisaldav filtermaterjal, mis on toodetud spetsiaalselt joogivee filtreerimiseks. Filtermaterjali läbides vees lahustunud raud oksüdeerub ja moodustab sademe. Rauasade jääb filtermaterjali ja läbipesu tsüklis uhutakse kanalisatsiooni. Filtermaterjali eluiga on nõuetekohasel kasutamisel sama pikk kui seadme eluiga. Filtermaterjal vajab perioodilist läbipesu õige vooluhulgaga.

Läbipesu.Raua- ja muu sade eemaldatakse filtermaterjalist läbipesu tsüklis. Läbipesutoimub automaatselt, selleks on filterseade varustatud kas autonoomse kontrolleriga või automaatklappidega, mida juhitakse kogu jaama tööd kontrollivast elektri-automaatika keskusest. Läbipesu toimub etteantud sagedusega, sôltuvalt vee rauasisaldusest ja tarbitava vee kogusest.

Doseerimine ja aereerimine. Oksüdeerimiseks kasutatakse filtreerimisele eelnevat doseerimist või aereerimist. Doseerimise põhimõte on lisada puhastatavasse vette kemikaali, mis kiirendab vees lahustunud raua väljasadenemist. Aereerimine seisneb puhastatava vee hapnikuga rikastamises, vees lahustunud raud reageerib õhuhapnikuga ning tulemuseks on kolmevalente väljasadenenud raud.  Väikese ja keskmise suurusega tarbijale (4-20 m³/h) sobivad nii seeria MGS kui ka MGSP seadmed.

MGS seeria

MGS seeria seadmed koosnevad filtermaterjaliga täidetud anumast ja puhastustsükleid juhtivast kontrollerist. Filtermaterjaliks on kvartsliiv, mis on spetsiaalselt selleks otstarbeks fraktsioneeritud ja puhastatud. Juhul, kui lähteandeandmed ei võimalda liiva kasutamist, on võimalik kasutada muid filtermaterjale.  Tehnilised andmed (kõikidel on ühendused sisenev-väljuv-kanalisatsioon 1 1/2″ ja elekter 12V-220V).

Tehnilised andmed:

Mark MG16S MG21S MG24S MG30S MG36S MG90S MG100S
Tootlikkus m3/h kiirus m/h (max 8 m/h) 1 1,8 2,4 3,6 5,3 7,2 9,3
Vastav filtreerimise m3/h 7,7 8 8 7,9 7,9 7,95 8
Vajalik läbipesuvesi 4,71 8,11 10,59 16,55 28,59 32,43 42,36
Mõõdud laius, m/ kõrgus, m/ sügavus, m 0,4/ 1,925/ 0,4 0,525/ 1,8/ 0,525 0,6/ 2,025/ 0,6 0,75/ 2,1/ 0,75 0,9/ 2,1/ 0,9 1,05/ 2,25/ 1,05 1,2/ 1,7/ 2,35

Seeria MGSP seadmed on sarnased MGS seeriale. Erinevus seisneb selle, et filtermaterjali mahutid on dubleeritud. Topelt filtermaterjali mahutitega süsteem on võimeline puhastama topelt koguses vett. Tööprotsessi juhivad automaatsed kontrollerid. Tehnilised andmed

Mark MG16SP MG21SP MG24SP MG30SP MG36SP MG90SP MG100SP
Tootlikkus m3/h kiirus m/h (max 8 m/h) 2 3,6 4,8 7,2 10,6 14,4 18,6
Vastav filtreerimise m3/h 7,7 8 8 7,9 7,9 7,95 8
Vajalik läbipesuvesi 4,71 8,11 10,59 16,55 28,59 32,43 42,36
Mõõdud laius, m/ kõrgus, m/ sügavus, m 0,4/ 1,925/ 0,4 0,525/ 1,8/ 0,525 0,6/ 2,025/ 0,6 0,75/ 2,1/ 0,75 0,9/ 2,1/ 0,9 1,05/ 2,25/ 1,05 1,2/ 1,7/ 2,35

Suure tootlikkusega seadmetele ja veepuhastusjaamadele koostab OÜ Miridon projekti.