Veetöötluskemikaalid

Veetöötluskemikaalid veepuhastusjaamale, katlamajale, küttesüsteemile, jahutussüsteemile, veetöötlusseadmetele, reoveejaamale.

Hapniku ja kareduse sidumine, pH korrigeerimine, membraanide puhastamine, mikrobioloogilise reostuse vältimine ja kõrvaldamine. Koagulandid ja flokulandid reoveepuhastamiseks ning muda tihendamiseks/ tahendamiseks.

Veeproovide analüüsimise võimekus.