Rauarikas vesi majapidamises – kuidas sellega hakkama saada?

Eesti põhjavee üks levinumaid probleeme on suur raua- ja mangaanisisaldus ning eriti on kimpus sellega Lõuna-Eesti elanikud, kuna meie kasutame joogiveeks looduslikult suure rauasisaldusega Devoni liivakivi kihtides paiknevat põhjavett. Kuid igale probleemile on olemas lahendus ja erandiks pole ka vee rauarikkus.

Rauarikas ehk rahvakeeli roostene ja pruunikas vesi valmistab peavalu eriti maapiirkondades elavatele inimestele. Ühisveevärgis on joogivesi läbinud mitmeid veepuhastuse etappe ning vastab erinevatele nõuetele. Need pered, kes pole aga ühisveevärgiga liitunud, seisavad pahatihti silmitsi roostese ja ka ebameeldivalt lõhnava joogiveega. Kuigi rauarikas vesi ei ohusta otseselt tervist, tekitab rauane vesi siiski piisavalt peavalu.

Õhuga kokku puutudes tekib joogivette pruunikas sade, mis põhjustab ummistusi ning rikub kodumasinaid. Valge pesu määrdub kollaseks või punaseks ning blondid juuksed saavad uue tooni. Kuumaveeboilerid on head kohad, kus rauasade saab settida põhja ning hakkab kasvama, tekitades soojale veele ebameeldiva lõhna.

miridon_veepuhastusseadmed_müügiinsener_Alo_Libek
Miridon OÜ müügiinsener Alo Libek näitamas kodusesse majapidamisse mõeldud veepuhastusseadmeid.

Joogivee kvaliteet ei tulene ainult põhjavee kvaliteedist, oluline on ka kaevude olukord. On ilmselge, et vanadest salvkaevudest, kus pinnavesi immitseb kaevu või poolamortiseerunud puurkaevudest pole võimalik kvaliteetset joogivett saada. Ka ei anna alati soovitud tulemust santehnika poodides leitavad laialt levinud lihtsad veefiltrid – kust siis leida toimiv lahendus?

Seetõttu pole imestada, et hajaasustuse programm, mille raames on võimalik riigi ja kohaliku omavalitsuse toel rajada uus veesüsteem, on maal elavate inimeste seas populaarne. Taotlusi on võimalik toetuse saamiseks esitada kuni 1. aprillini, mistõttu tuleb kiirustada.

Koduse veevärgi planeerimisel tuleb aga aegsasti mõelda ka veepuhastusseadmete peale. Siinkohal on abiks OÜ Miridon, mis tegeleb joogi- ja tarbevee puhastusseadmete müügi ja hooldusega.

Kodumajapidamiste jaoks pakub Miridon veest raua eemaldamiseks. Pakkumises on filtrid, milles kasutatakse erinevaid filtermaterjale, mis eemaldavad veest rooste, hägususe ja mõõdukas koguses ebameeldivat lõhna (mädamuna) ja mangaani, mis sadenedes jätab musta kleepuva olluse pindadele.

Kuidas valida veepuhastusseadet?

Veepuhastusseadme valik sõltub paljudest asjaoludest: milline on majapidamise veetarbimine ning millised on joogivee näitajad. Veepuhastamine on nagu arstil käik, kõigepealt analüüsid ja siis ravi. Seetõttu tuleb sobiva veepuhastusseadme valikul alustada veeproovi võtmisest, et saada ülevaade joogi- ja tarbevee erinevatest näitajatest.

„Tarbimise ja proovi tulemuste põhjal saame pakkuda oma klientidele sobivaid filtreid,“ rääkis Miridon OÜ müügiinsener Alo Libek. „Kui tegemist on pelgalt rauarikka ehk rahvakeeli roostese veega, saame pakkuda üht veepuhastusseadet, aga kui joogivesi on lisaks liigsele rauasisaldusele ka kare, mis tekitab katlakivi, siis saame pakkuda juba teist lahendust.“

Seega tuleb filtersüsteemi valikul kõigepealt ühendust võtta Miridoni spetsialistidega helistades telefonil 506 6775, kes aitavad valida sobiva lahenduse ning vajadusel on abiks ka veepuhastusseadmete paigaldamisel.

„Paljude jaoks tundub joogivee kvaliteet ületamatu probleemina, kuid tihti piisab kvaliteetse vee saamiseks õigete veepuhastusseadmete valikust,“ lisas Alo Libek.

Vaata rohkem infot Miridoni kodulehelt www.miridon.ee.

Orginaal artikkel ilmus 11.03.2021 LõunaLeht!

Vaata järgi: Artikkel: Rauarikas vesi majapidamises – kuidas sellega hakkama saada?